NYA GAMLA TIMMERHUS

Vi på Handkraft bygger timmerhus, och inte vilka timmerhus som helst - vi bygger gamla hus på nytt! Vår målsättning är att bygga Sveriges vackraste timmerhus och vårt tillvägagångssätt är att göra som man gjorde förr. Även om vi lever i 2000-talet så är det i den svenska byggtraditionen från 1700- och 1800-talet vi hämtar vår inspiration.


Vi bygger uteslutande hus som ser gamla ut från första början, så är du ute efter en skidstuga så får du leta vidare. Känner du däremot extra för det handtillverkade och exklusiva så läs gärna vidare om oss och våra hus nedan.

MÄSTERLIGT HANTVERK


Som Sveriges enda timmermän med mästarbrev vågar vi påstå att hantverkskvaliteten i våra hus håller högsta klass. Visst använder vi motorsåg, lyftkran och andra moderna hjälpmedel för att effektivisera men aldrig på bekostnad av vare sig kvalitet eller estetik. De traditionella timringsverktygen är fortfarande oumbärliga och snabbare i många moment och en viktig del av att hålla hantverkstraditionerna vid liv.

Timmerstommen


Varför ett hus i timmer? Hållbart, beprövat, klimatsmart och framförallt vackert. Förutom stenkonstruktioner har vi i Sverige ingen byggnadstyp som stått emot tidens tand så länge som just timmerhusen. De äldsta bevarade timmerhusen är från tidigt 1200-tal. Om våra hus skulle stå lika länge betyder det att de finns kvar ända in i 2800-talet. En svindlande tanke.Virkeskvaliteten


Det är inte på den vanliga brädgården vi hittar virket till husen vi bygger. Via upparbetade kontakter med mindre sågverk och hyvlerier får vi fram de dimensioner och den virkeskvalité som lever upp till våra högt ställda krav. Vi timrar i fura som kommer mestadels från norra Värmland där den väljs ut utifrån faktorer som att den är rakvuxen, har täta årsringar och stor andel kärnved. För väderutsatta delar så som syllstockar, fönstervirke och vattbrädor är det extra viktigt med kådrikt kärnvirke.

Detaljerna


Ett hus är summan av alla detaljer brukar det heta. Aldrig blir det tydligare än när den där extra omsorgen faktiskt följer med ända in i minsta spik. Gammalt blåst glas, handsmidda beslag, handbilade väggar och traditionella färgtyper är självklara val för våra hus. Även gamla byggnadsdelar, som t.ex dörrar, smide och lås, hittar ibland nya hem i våra hus. Och få saker ger mer mognad och gammeldags charm åt ett ungt hus än patinerade gamla tegelpannor.


SE BILDER