HUR DET BÖRJADE

Handkraft Timmerhus Mälardalen ABs historia tar sin början 2007 då grundarna och timmermännen Jonas Fäldt och Stefan Andersson träffas i Stockholm efter genomgången utbildning inom trähantverk. Med passion och kärlek för gamla hus låg fokus de första åren på klassisk byggnadsvård. Att handgripligen få stifta bekantskap med gamla fönster, handhyvlade foder och lister, breda golvplank och knutar av olika modeller blev en utmärkt vidareutbildning inom traditionellt bygghantverk.


Med tiden väcktes lusten att bygga nya hus med samma kvaliteter som vi arbetat med att restaurera. Måste nya timmerhus verkligen se ut som skidstugor? Måste "gammal stil" vara en egen arkitekturstil där modern byggstandard och förenklingar får för stor plats? Vi vägrade tro det. Vår enkla idé blev att helt utgå från befintliga förlagor och uppföra dessa med precis samma metoder och material som när de ursprungligen byggdes. Utan kompromisser. Efter att ha valt ut sex lämpliga representanter av olika modell och ålder kunde vi på antikmässan 2013 presentera vår första huskatalog.

Foto: kungahuset.se

HUR DET FORTSATTE


Vårt stora intresse för tradition och hantverk drev oss också att väcka liv i en sedan länge avsomnad tradition med gesäll- och mästarbrev inom timringsyrket. Efter erlagt prov fick vi 2013 som första timmermän i modern tid motta gesällbrev inom timringsyrket, och tre år därefter även mästarbrev. Samma intresse ledde oss även till att 2016 få äran att representera svensk timringskonst vid ett statsbesök till Bhutan tillsammans med kungafamiljen. Där på andra sidan av jordklotet står vår lilla husmodell av Dalängen från 1772 kvar än idag och påminner om svenska byggtraditioner.


Vi har även figurerat i diverse fackpress med våra husbyggen under åren och hösten 2022 fick vårt hittills största bygge Stora Tyttorp ta plats i Grand designs på TV4. Se här! --> GRAND DESIGNS

KVALITET ÖVER KVANTITET

Vi är det stora lilla företaget där hantverkskunnandet står i fokus. Vi bygger enbart hus som vi själva kan känna oss stolta över. För att uppnå det är vi noga med att aldrig kompromissa eller slarva vare sig med helheten eller detaljerna. Det är också det som är vår själva företagsidé - att löpa den traditionella linan ut i minsta spik. Som både grundare och hantverkare kan vi också ha kontroll över hela processen för att kunna garantera samma höga nivå genom alla våra byggen. Att bygga hus på vårt vis kräver och bottnar i passion och glädje. Därför är vi troligtvis mer selektiva än det genomsnittliga byggföretaget vad gäller vilka projekt vi tar oss an.

Hellre två genomarbetade hus om året än tolv utan känsla!