Björsäter anno 1667

Den sexdelade planen kanske är mest känd som urtypen för en prästgård under 1700-talet, men förekom även på mindre herrgårdar och officersboställen. Planlösningen är både praktisk och enkel med sina tre rum i fil längs husets fram- och baksida, vilket ger mycket ljus med fria siktlinjer från fönster till fönster genom alla rum. Takformerna har varierat på denna hustyp beroende på var och när det uppförts. Oavsett om Björsäter byggs med sadeltak, valmat tak eller säteritak så blir det en byggnad som bottnar i tradition och självsäkerhet.

Byggyta: 130kvm

Yttermått: 16,2m x 8,0m

Nockhöjd: 6,8m (exkl grund)

Vi levererar "tätt hus":

  • Timmerstomme av 6” (150mm) tjockt furutimmer inklusive takkonstruktion monterad på kunds tomt. Vindsbjälklag ingår. Stommen drevas med lin. Handbilad utsida och målad med slamfärg i traditionell ljusröd kulör.
  • Handtillverkade fönster av tätvuxen kärnfura med lösa innanfönster, kittade med linoljekitt och målade med linoljefärg. Blåst glas i ytterbågar. Handsmidda beslag.
  • Ytterdörr i massivt trä tillverkad med traditionella sammansättningar som gradlister, tappar och narar. Målad med linoljefärg. Lås offereras separat efter kunds önskemål.
  • Utvändiga fönster- och dörrfoder. Handhyvlade och ihoptappade och pluggade. Målade med linoljefärg.
  • Undertak av 23mm råspont belagd med underlagspapp av typ YAP 2200. Tegeltak offereras separat.


Därefter tar er lokale snickare över med invändigt arbete och isolering.


Pris: 2.905.000:-

(Priset gäller inom Stockholms län. Transport från vår timringsplats i Nacka till er tomt tillkommer.)


OBS!

Eftersom ett hus av denna storlek oftast byggs som permanentboende kommer ytterligare ritningar och kontakt med arkitekt krävas. Ett sådant projekt innebär också ett stort åtagande från vår sida där vi strikt kommer begränsa oss till beställare som, åtminstone när det kommer till exteriören, är lika passionerade som oss vad gäller att bygga ett "äkta" 1700-talshus.